Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Blyakkumulatorer - sorteringer

Startbatteri:

Alle typer blyakkumulatorer med eller uden syre modtages.

OBS – Fare for forurening. Indeholder svovlsyre og bly, der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker.

Startbatteri

Truckbatteri:

Alle typer blyakkumulatorer med eller uden syre modtages.

OBS – Fare for forurening. Indeholder svovlsyre og bly, der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker.

Truckbatteri

Nødstrømsbatteri:

Alle typer blyakkumulatorer med eller uden syre modtages.

OBS – Fare for forurening. Indeholder svovlsyre og bly, der kan forurene miljøet. Svovlsyre er farligt for mennesker.

Nødstrømsbatteri
Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45