Logo
Jernpladsen a/s
Logo

Håndtering af jernskrot:

Hos kunden:

Generelt anbefaler vi ,at opbevaring og transport af jernskrot sker i åbne container.

OBS: Til opbevaring og transport af jernspåner anbefaler vi vores container med opsamlingstank til væskespild eller mindre tætte plastickasser.

Jern skrot

Miljø

Generelt er håndtering af jernskrot ikke forbundet med nogen væsentlig form for miljømæssig risiko

OBS: Jernspåner indeholder ofte køle- eller smøremidler, der kan medføre forurening ved ukorrekt håndtering.

Jern skrot

Økonomi

Jernskrot afregnes til markedspriser.

Ved modtagelse af sorteret skrottyper opnås den bedste økonomi.

Blandet jernskrot til sortering modtages. Hvis andet ikke er aftalt, afregnes læsset ud fra dårligste skrottype i læsset.

Jern skrot

Hos Jernpladsen a/s

Vi modtager, sorterer og oparbejder alle former for jernskrot på vores miljøgodkendte jernplads

Omsmeltning af den store mængde færdigvare sker på miljøgodkendte stålværker og støberier.

Jern skrot
Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45